Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
       
 
Data przetargu
Nazwa
03.02.2010
Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w Grójcu
30.12.2009
Wywóz odpadów komunalnych stałych z komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy Grójec
22.12.2009
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w ilości 96 szt. w skali roku.
21.12.2009
Odbiór odpadów komunalnych stałych z posesji mieszkaniowych zasobów Gminy Grójec administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu w 2010r.
14.12.2009
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
28.10.2009
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec.
04.11.2009
Budowa oświetlenia dróg w gminie Grójec - etap II.
04.11.2009
Budowa odcinka drogi gminnej Janówek - Marianów dł. 270 m.
06.11.2009
Remont dachów i elewacji budynków ul. Armii Krajowej 4, 6 i 8 w Grójcu.
14.10.2009
ZWIK - usługa transportowa związana z przewiezieniem osadu ściekowego z oczyszczalni do rolników.
14.10.2009

Kompleksowe oczyszczenie rowu M-G (rowu południowego) od wylotu kolektora wód opadowych przy ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza w Grójcu do ujścia rowu do stawu w Krobowie.

30.09.2009

Budowa oświetlenia dróg w gminie Grójec, oraz dostawa opraw oświetleniowych z osprzętem.

07.10.2009

Budowa otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Kośmin gm. Grójec.

16.09.2009

ZWIK - usługa transportowa związana z przewiezieniem osadu ściekowego z oczyszczalni do rolników.

16.09.2009

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w Grudzkowoli, Lesznowoli, Worowie i Uleńcu.

16.09.2009

Budowa drogi Gminnej Podole-Lesznowola dł. 1,27 km.

01.09.2009

Dostawa używanego średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Pabierowicach

14.08.2009

Odławianie psów z terenu gminy i miasta Grójec

06.08.2009

Odławianie psów z terenu gminy i miasta Grójec - unieważniony

26.08.2009

Budowa 80 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Grójec.

17.08.2009

GOK- II etap modernizacji kina Grójeckiego Ośrodka Kultury

12.08.2009

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Głuchów-Wysoczyn dł. 564 m.

12.08.2009

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ulic Wąskiej, Cierniówka i Niecałej w Grójcu

12.08.2009

Wykonanie nawierzchni drogi do cmentarza od ul. Mogielnickiej oraz chodnika w ulicy Orzeszkowej w Grójcu

12.08.2009

Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic w Grójcu

31.07.2009

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Gościeńczyce i Żyrówek gm. Grójec

27.07.2009

Budowa 80 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Grójec.

15.07.2009

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Głuchów-Wysoczyn.

15.07.2009

Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G100006 Mięsy - Częstoniew Kolonia.

08.07.2009

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do działek i posesji przy ul. Niepodległości w Grójcu na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej

08.07.2009

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Granicznej w Grójcu

28.05.2009

Nadzór inwestorski nad przebudową Placu Wolności w Grójcu.

04.06.2009

Przebudowa komór K6 i K14 oraz przyłącza cieplnego w ul. Kozietulskiego w Grójcu.

19.05.2009

Wywóz odpadów stałych z komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy Grójec

27.05.2009
Przebudowa Placu Wolności w Grójcu
20.05.2009
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz remonty chodników w Grójcu.
20.05.2009
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej - wykonawczej wszystkich branż budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, koniecznymi pompowniami sieciowymi i oczyszczalnią ścieków wraz z mapami do celów projektowych dla wsi Lesznowola gm. Grójec
29.04.2009

Wywóz odpadów stałych z komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy Grójec

29.04.2009

Przebudowa instalacji gazu i C.O. w budynkach ul. Piłsudskiego 94 D  i  94 F w Grójcu

28.04.2009

Remont budynku ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu

15.04.2009

Budowa ulic Brzozowej, Orzechowej i Akacjowej w Grójcu

15.04.2009
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego drogi gminnej Bikówek - Dębie na odcinku 1064 m.
15.04.2009
Dostawa książek po uwzględnionym rabacie od ceny detalicznej (okładkowej)w roku 2009 dla: Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i Czytelni.
31.03.2009
Zakup szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec.
25.03.2009
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
18.03.2009
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej - wykonawczej wszystkich branż budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, koniecznymi pompowniami sieciowymi i oczyszczalnią ścieków wraz z mapami do celów projektowych dla wsi Lesznowola gm. Grójec
11.03.2009
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
18.03.2009
Wykonanie prac remontowych - korytarze i sala konferencyjna w budynku UGiM w Grójcu
26.02.2009
Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Grójca
18.02.2009
Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi w gminie Grójec
11.03.2009
Remont ul. Laskowej (roboty drogowe i wodno - kanalizacyjne) w Grójcu.
04.03.2009
Budowa stacji uzdatniania wody w Uleńcu
25.02.2009
Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Krobowskiej gm. Grójec
04.02.2009
Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w Grójcu
28.01.2009
Sporządzenie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
11.02.2009
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Grójcu
 
       
     Archiwum 2008r-->      Archiwum 2007r-->     Archiwum 2006r-->