Przetarg nieograniczony Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu ,,Myśl, Planuj, Działaj'' Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf - 260 KB)
  1. Oferta formularz - załącznik nr 1 >> (doc - 53 KB)
  1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 >> (doc - 73 KB)
  1. Oświadczenie -załącznik nr 3 >> (doc - 40 KB)
  1. Oświadczenie - załącznik nr 4 >> (doc - 39 KB)
  1. Oświadczenie - załącznik nr 5 >> (doc - 43 KB)
  1. Formularz cenowy - załącznik nr 6 >> (doc - 22 KB)
  1. Umowa -załącznik nr 7 >> (doc - 76 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)