Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Część II Zamówienia:
Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. SIWZ >> (pdf - 560 KB)
   
 2. Załącznik nr 4 do SIWZ 2014 - wykaz mienia Gminy Grójec do ubezpieczenia >> (xls - 234 KB)

 3. Pytania i odpowiedzi (Wyjaśnienia 21.07.2014)>>(pdf - 94 KB)
   
 4. Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 21.07.2014 r. - uzupełniony wykaz pojazdów >> (xls - 53 KB)
   
 5. Zmiana treści SIWZ >>(pdf - 67 KB) dodano 23.07.02014

 6. Załącznik do zmiany treści SIWZ >>(xls - 54 KB) dodano 23.07.02014
   
 7. Pytania i odpowiedzi cz 2(Wyjaśnienia 23.07.2014)>>(pdf - 254 KB)
   
 8. Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 23.07.2014 r. >> (xls - 103 KB)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)