Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec

  1. SIWZ >> (pdf - 762 KB)
     
  2. Kosztorys ofertowy>> (pdf- 89 KB)
  1. Przedmiar robót >> (pdf- 115 KB)
  1. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf- 359 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)