Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grojcu ul. Laskowa, Przedstacyjna".

  1. SIWZ >> (pdf - 448 KB)

Uzupelnienie SIWZ >>(pdf - 112 KB)
 

  1. Kosztorysy ofertowe >> (zip - 242 KB)
  1. Przedmiary ofertowe >> (zip - 280 KB)
  1. Przykanaliki sanitarne >> (zip - 33,8 MB)
  1. Pompownie ścieków z przewodami tłocznymi >> (zip - 50 MB)
  1. Dokumentacja pompowni p3 >> (zip - 7,58 MB)
  1. Kanały sanitarne >> (zip - 46,3 MB)
  1. Specyfikacja techniczna >> (pdf - 1,63 MB)
  1. Pytania i odpowiedzi >> (pdf - 91 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)