Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.

  1. SIWZ >> (pdf - 359 KB)
     
  2. Szczegółowa specyfikacja techniczna -tłuczniowanie >> (pdf - 454 KB)
  1. Szczegółowa specyfikacja techniczna -żwirowanie >> (pdf - 401 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)