Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska.
 
 1. SIWZ >> (pdf - 450 KB)
   
 2. Zmiana SIWZ nr 1 >> (pdf - 185 KB)
   
 3. Zmiana SIWZ nr 2 >> (pdf - 135 KB)
   
 4. Zmiana SIWZ nr 3 >> (pdf - 188 KB)
   
 5. Zmiana SIWZ nr 4 >> (pdf - 151 KB)
   
 6. Zmiana SIWZ nr 5 >> (pdf - 100 KB)
   
 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót >> (pdf - 128 KB)
    
 8. Harmonogram >> (pdf - 79 KB)
    
 9. Plan sytuacyjny terenu projektowanej przepompowni ścieków >> ( pdf - 890 KB)
    
 10. Badania geologiczne podłoża gruntowego >> (pdf - 3,5 MB)
    
 11. Dokumentacja projektowa
    
  1. Opisy
     
   1. Opis techniczny - Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej >> (pdf - 55 KB)
      
   2. Opis pzt i wykonawczy >> (pdf - 225 KB)
      
   3. Wykaz przyłączy >> (pdf - 37 KB)
      
  2. Rysunki - część sanitarna >>  (zip - 28 MB)
    
  3. Rysunki - część elektryczna >>  (pdf - 5 MB)

  4. Rysunki >> (zip - 46MB)
     
 12. Przedmiary
    
  1. Przedmiar cz. 1 >> (pdf - 128 KB)
    
  2. Przedmiar cz. 2 >> (pdf - 68 KB) nieaktualny
    
  3. Przedmiar cz. 2 >> (pdf - 1,25 MB) aktualny 24.02.2014
    
  4. Przedmiar -_instalacja_elektryczna >> (pdf - 362 KB)
    
  5. Dodatkowy cz. 1 >> (pdf - 65 MB)
     
  6. Dodatkowy cz. 2 >> (pdf - 35 MB)
     
  7. Droga >> (pdf - 185 MB) nieaktualny
    
  8. Droga >> (pdf - 110 MB) aktualny 21.02.2014
     
  9. Część elektryczna >> (pdf - 51 MB)
     

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) 24.02.2014