Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.
CZĘŚĆ I
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Głuchów - Wysoczyn.
CZĘŚĆ II
Remont drogi gminnej w miejscowości Podole.
 
 1. SIWZ >> (pdf - 191 KB)
   
 2. Kosztorys Głuchów - Wysoczyn >> (pdf - 24 KB)
   
 3. Przedmiar Głuchów - Wysoczyn >> (pdf - 16 KB)
   
 4. Kosztorys Podole >> (pdf - 23 KB)
   
 5. Przedmiar Podole >> (pdf - 16 KB)
   

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)