Odbiór i wywóz ścieków komunalnych (CPV);90.00.00.00-7 w okresie od  01.04.14 do 31.03.15 r z nie skanalizowanych  posesji mieszkaniowych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf - 172 KB)
  1. Umowa>> (doc - 79 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)