Usługi związane z odpadami w 2016 roku

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf - 110 KB)
  1. Wniosek o wydanie dokumentów do procedury przetargu nieograniczonego>> (doc - 28 KB)