Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grójcu.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (wersja pdf )
   
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (wersja doc )
   
 3. Załącznik do SIWZ nr 1 >>(wersja doc )
   
 4. Załącznik do SIWZ nr 2 >>(wersja doc )
   
 5. Załącznik do SIWZ nr 3 >>(wersja doc )
   
 6. Załącznik do SIWZ nr 4 >>(wersja doc )
   
 7. Załącznik do SIWZ nr 5 >>(wersja doc )
   
 8. Załącznik do SIWZ nr 6 >>(wersja doc )
   
 9. Pytania i odpowiedzi >>(wersja pdf )

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)