Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna

 1. SIWZ >> (pdf - 380 KB)
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 119KB) 19.01.2015r.
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 244KB) 30.01.2015r.
 1. Przedmiary:

  1. P2-cz elektr-przed.pdf - 80KB
  2. P2-cz elektr-slep.pdf - 80KB
  3. P2-kanały sanitarne-przed.pdf -107KB nieaktualne
  4. P2-kanały sanitarne-slep.pdf - 97KB nieaktualne
  5. P2-kanały sanitarne-przed.pdf -107KB nieaktualne 19.01.2015r.
  6. P2-kanały sanitarne-slep.pdf - 97KB nieaktualne 19.01.2015r.
  7. P2-kanały sanitarne-przed.pdf -107KB aktualne 30.01.2015r.
  8. P2-kanały sanitarne-slep.pdf - 97KB aktualne 30.01.2015r.
  9. P2-pompownia z przewodami tlocznymi-przed.pdf - 126KB
  10. P2-pompownia z przewodami tlocznymi-slep.pdf - 114 KB
  11. P2-przyłącza kanalizacyjne-przed.pdf - 91 KB
  12. P2-przyłącza kanalizacyjne-slep.pdf - 87KB
  13. P1-cz elektr-przed.pdf - 71KB
  14. P1-cz elektr-slep.pdf - 75KB
  15. P1-kanały sanitarne-przed.pdf -106KB
  16. P1-kanały sanitarne-slep.pdf - 97KB
  17. P1-pompownia z przewodami tlocznymi-przed.pdf - 122KB
  18. P1-pompownia z przewodami tlocznymi-slep.pdf - 110 KB
  19. P1-przyłącza kanalizacyjne-przed.pdf - 91 KB
  20. P1-przyłącza kanalizacyjne-slep.pdf - 88KB
  21. Dokumentacja projektowa >> (zip -131 MB)
  22. Dokumentacja projektowa cz. elektryczna P2 >> (zip - 8,1 MB)

   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) z dn.19.01.2015r.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) z dn. 30.01.2015r.