Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zdrojowej

  1. SIWZ >> (pdf - 390 KB)
    Zmiana SIWZ >> (pdf - 107 KB) 30.01.2015r.
  1. Przedmiar robót >> (pdf - 44 KB)
  1. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf - 610 KB)
  1. Dokumentacja techniczna>> (zip - 15,5 MB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)