Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami, sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ulicy Mszczonowskiej oraz przebudowa ulicy Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej

 1. SIWZ >> (pdf - 335 KB)
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 335 KB) 13.02.2015r
   
 2. Kosztorysy ofertowe branży drogowej >> (zip - 275 KB)
   
 3. Kosztorysy ofertowe branży wodno-kanalizacyjnej >> (zip - 108 KB) nieaktualne
   
 4. Kosztorysy ofertowe branży wodno-kanalizacyjnej >> (zip - 504 KB) aktualne 18.02.2015
   
 5. STWiORB>> (zip - 503 KB)
   
 6. Dokumentacja drogowa >> (zip - 15,5 MB)
   
 7. Projekt budowlany >> (pdf - 204 KB)
   
 8. Rysunki wykonawcze >> (pdf - 7 MB)
   
 9. Pytania i odpowiedzi >> (pdf - 80 KB)

 10. Pytania i odpowiedzi 2 >> (pdf - 77 KB)
   
 11. Projekt organizacji ruchu >> (pdf - 6,1 MB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)