Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przedstacyjnej w Grójcu

 1. SIWZ >> (pdf - 390 KB)
   
 2. Przedmiar robót >> (zip - 159 KB)
   
 3. Rysunki wykonawcze >> (pdf - 6,7 MB)
   
 4. Specyfikacja techniczna >> (pdf - 176 KB)
   
 5. Projekt budowlano - wykonawczy >> (pdf - 192 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)