Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego

  1. SIWZ >> (pdf - 553 KB)
     
  2. SST Drogi gminne tłuczniowe(fundusz sołecki).pdf >> (pdf - 549 KB)
     
  3. SST Drogi gminne żwirowe (fundusz sołecki).pdf >> (pdf - 451 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)