Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Grudzkowoli

  1. SIWZ >> (pdf - 198 KB)
     
  2. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf - 1,2 MB)
     
  3. Kosztorys.pdf >> (pdf - 24 KB)
     
  4. Przedmiar.pdf >> (pdf - 17 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)