Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec

 1. SIWZ >> (pdf - 364 KB)
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 88 KB) 07-05-2015r.
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 148 KB) 15-05-2015r.
  Zmiana SIWZ >> (pdf - 114 KB) 20-05-2015r.
   
 2. Kosztorys ofertowy >> (pdf - 182 KB) nieaktualny
  Kosztorys ofertowy >> (pdf - 172 KB) aktualny 20.05.2015r.
   
 3. Przedmiar robót >> (pdf - 145 KB)
   
 4. Dokumentacja projektowa

  Część 1 >> (zip - 58 MB)

  Część 2 >> (zip - 43 MB)

  Część 3 >> (zip - 70 MB)

  Część 4 >> (zip - 24 MB)

  Część 5 >> (zip - 30 MB)

  Część 6 >> (zip - 37 MB)

  Część 7 >> (zip - 4,1 MB) usupełnienie dokumentacji projektowej (aktualne 20.05.2015r.)
   
 1. Specyfikacje techniczne >> (zip - 1,7MB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)