Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbyszewskiej wraz z budową ulicy- II etap

 1. SIWZ >>
  SIWZ aktualny 11.06.2015(zmiana załącznika nr 6) >>
   
 2. Kosztorys ofertowy >>
   
 3. Dokumentacja projektowa

  Część 1 (kanalizacja deszczowa) >>

  Część 2 (drogowa)>>

  Część 3 (sieć energetyczna) >>

  Część 4 (sieć gazowa) >>

  Część 5 (kanalizacja sanitarna) >>

  Część 6 (sieć telekomunikacyjna) >>
   
 4. Specyfikacje techniczne >>

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)