Przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. Mogielnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Targowej do wysokości Rejonu Energetycznego oraz modernizacja ul. Mogielnickiej w Grójcu

 1. SIWZ >>
  SIWZ aktualny 11.06.2015r.(zmiana załącznika nr 6)>>
   
 2. Kosztorysy i przedmiary >>
  Kosztorys na oznakowanie (11.06.2015r.)>>
   
 3. Dokumentacja projektowa

  Część I (infratruktura wod-kan) >>

  Część II (modernizacja drogi) >>
   
 4. Specyfikacje techniczne >>

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)