Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Grójcu

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf - 120 KB)
  1. Wzór umowy - wywóz osadu >> (doc - 28 KB)
  1. Formularz oferty >> (doc - 14 KB)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)