Przetarg nieograniczony na
"Budowę ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - III etap (poszerzenie ulicy na odcinku od Niepodległości do POW)"
 

  1. SIWZ >> (pdf)
     
  2. Kosztorys.pdf
     
  3. Szczegółowa specyfikacja techniczna
     
  4. Dokumentacja projektowa zip

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)