Przetarg nieograniczony na
"Budowę ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Ł±kowej do końca ulicy Zbyszewskiej - III etap"
 

 1. SIWZ >> (pdf)
   
 2. Kosztorysy zip"zmiana w poz. 16" w kosztorysie Opis_ZBY_odc2_kostofert_w9 - 11.02.2016
   
 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna nieaktualna
   
 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna aktualna 11.02.2016 ("zmiana w D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej")
   
 5. Dokumentacja projektowa zip
   
 6. Pytania i odpowiedzi.pdf

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)