Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
CZĘŚĆ I - NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE, CZĘŚĆ II - NAWIERZCHNIE ŻWIROWE
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Nawierzchnie tłuczniowe - fundusz sołecki - przedmiar
   
 3. Nawierzchnie żwirowe - fundusz sołecki - przedmiar
   
 4. SST Drogi gminne tłuczniowe(fundusz sołecki)

 5. SST Drogi gminne żwirowe(fundusz sołecki)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)