Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 oraz budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 w Grójcu
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Specyfikacje techniczne (zip)
   
 3. Przedmiar na roboty drogowe (zip)
   
 4. Kosztorysy ofertowe (zip)
   
 5. Dokumentacja oświetlenie (zip)

 6. Dokumentacja droga(zip)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)