Budowa parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego oraz budowę oświetlenia parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Specyfikacje techniczne (zip)
   
 3. Przedmiar na roboty drogowe (zip)
   
 4. Kosztorysy ofertowe (zip)
   
 5. Dokumentacja oświetlenie (zip)

 6. Dokumentacja droga(zip)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)