Budowę ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II -
IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego Grójcu)
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Specyfikacje techniczne drogowe pdf
   
 3. Dokumentacja drogowa (zip)
   
 4. Kosztorysy ofertowe (zip)
   
 5. Dokumentacja oświetlenie (zip)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)