Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ewid. 36/2 w Skurowie
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Kosztorys >> pdf
   
 3. Przedmiar >> pdf
   
 4. Szegółowa specyfikacja techniczna >> pdf
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)