Utwardzenie dróg wewnętrznych w ciągu ulicy Orzeszkowej w Grójcu.
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Opis techniczny>> pdf
   
 3. Projekt wykonawczy>> pdf
   
 4. Kosztorys ofertowy>> pdf

 5. Przedmiar robót >> pdf
   
 6. Rysunki >> zip
   
 7. Wzór umowy >>pdf
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)