Przebudowa odcinka drogi gminnej Lesznowola - Kawęczyn
 

 1. SIWZ >> pdf
   
 2. Kosztorys ofertowy >> pdf
   
 3. Przedmiar >> pdf
   
 4. Wzór umowy załącznik nr 6 >> pdf

 5. SST > pdf
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)