PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRÓJEC
 

 1. SIWZ
   
 2. Zał 1 - opis przedmiotu zamowienia
   
 3. Zał 2 - formularz oferty dowozy dzieci nieaktualny

 4. Zał 2 - formularz oferty dowozy dzieci aktualny 06.12.2016r.
   
 5. Zał 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w spostępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
   
 6. Zał 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
   
 7. Zał 5 - wykaz usług

 8. Zał 6 - wykaz osób 
   
 9. Zał 7 - wykaz autokarów

 10. Zał 8 - umowa dowozy

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)