Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

  1. SIWZ >> (pdf )
     
  2. Załączniki do SIWZ >>(xlsx)
     
  3. Pytania i odpowiedzi >> (jpg)


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)