SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRÓJEC W OKRESIE 01.04.2017r. – 31.12.2017r.

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> (pdf)
   
 2. Zmiana SIWZ - 30.01.2017 >> (pdf)
   
 3. Wykaz dostaw - energia >> (doc)
   
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >> (xlsx)
   
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w spostępowaniu i braku podstaw do wykluczenia >> (doc)
   
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej >> (doc)
   
 7. Formularz oferty energia >> (docx)
   
 8. Fomularz cenowy >> (xlsx)
   
 9. Umowa >> (docx) nieaktualna
   
 10. Umowa >> (docx) aktualna 30.01.2017
   
 11. Pełnomocnictwo załącznik do umowy >> (docx)
   

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie zmianie ogłoszenia)