ZARZĄDZANIE KINEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. zał. nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA >> (docx)
   
 3. zał. nr 2 - formularz oferty zarządzanie kinem >> (docx)
   
 4. zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu >> (docx)
   
 5. zał. nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wzór >>(docx)
   
 6. zał. nr 5 - wykaz sprzętu wzór >>(docx)
   
 7. zał. nr 6 - projekt umowy na zarządzanie kinem >> (docx)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)