Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Kosztorys >> (pdf)
   
 3. Przedmiar >> (pdf)
   
 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf)
   
 5. Wzór umowy załącznik nr 6 >> (pdf)

BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu)