Przebudowa chodników na terenie miasta Grójec.
Część I – Przebudowa chodnika ul.Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta)
Część II - Budowa odcinków chodników przy ul.Okrężnej i ul.Sybiraków i ul.Relaksowej

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Kosztorys - chodnik_ul.Okrężna i ul.Sybiraków i ul.Relaksowa>> (pdf)
   
 3. Przedmiar- chodnik_ul.Okrężna i ul.Sybiraków i ul.Relaksowa >> (pdf)
   
 4. Kosztorys - ul.Piłsudskiego >> (pdf)
   
 5. Przedmiar- ul.Piłsudskiego >> (pdf)
   
 6. SST >> (pdf)
   
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)