Przebudowa ulicy Wilczogórskiej i Mszczonowskiej (na odc. od ulicy Targowej do obwodnicy) w Grójcu

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. ul. Mszczonowska - kosztorys.pdf
   
 3. ul. Mszczonowska - przedmiar.pdf
   
 4. ul. Wilczogórska - kosztorys.pdf
   
 5. ul. Wilczogórska - przedmiar.pdf
   
 6. Wzór umowy>> (pdf)
   
 7. Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ >> (doc)
   
 8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - ul. Mszczonowska >> (pdf)
   
 9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - ul. Wilczogórska >> (pdf)
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)