Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań
funduszu sołeckiego.
Część I – Nawierzchnie tłuczniowe
Część II – Nawierzchnie żwirowe

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna - drogi gminne tłuczniowe>> (pdf)
   
 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna - drogi gminne żwirowe>>(pdf)
   
 4. Załaczniki nr 1 - 5 >> (doc)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)