Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Kosztorys >> (pdf)
   
 3. Przedmiar >>(pdf)
   
 4. Szczegółowe specyfikacje techniczne >> pdf
   
 5. Wzór umowy >> pdf
   
 6. Załaczniki nr 1 - 5 >> (doc)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)