Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grójcu

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Umowa zał. nr 6 >> (pdf)

Część kanalizacji deszczowej:
 

 1. Odcinek kanalizacji w drodze gminnej - dokumentacja projektowa>>zip
   
 2. Odcinek kanalizacji w drodze krajowej - dokumentacja projektowa>>zip
   
 3. Przedmiar robót >> pdf
   
 4. STWiOR ul. Brzozowa>> pdf
   

Część drogowa:

 1. Projekt Zagospodarowania Terenu >> zip
   
 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany >> zip
   
 3. Przydatne dokumenty >> zip
   
 4. Projekt stałej organizacji ruchu >> pdf
   
 5. Strona tytułowa projektu.pdf
   
 6. Spis treści projektu>> pdf
   
 7. Kosztorys ofertowy Mogielnicka-Brzozowa >> pdf
   
 8. Przedmiar Mogielnicka-Brzozowa >> pdf
   
 9. SST Brzozowa >> pdf
   
   
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)