Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów

  1. SIWZ >> (pdf )
     
  2. Kosztorys.pdf >> (pdf)
     
  3. Przedmiar.pdf >> (pdf)
     
  4. Szczegółowa specyfikacja techniczna >> (pdf)


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)