Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Umowa zał. nr 6 >> (pdf)

Kanalizacja deszczowaj od ulicy Mogielnickiej do ulicy Brzozowej:
 

 1. Odcinek kanalizacji w drodze gminnej - dokumentacja projektowa>>zip
   
 2. Odcinek kanalizacji w drodze krajowej - dokumentacja projektowa>>zip
   
 3. Przedmiar robót >> pdf
   
 4. STWiOR ul. Brzozowa>> pdf
   

Zakres robót drogowych na odcinku od ulicy Mogielnickiej do ulicy Brzozowej:

 1. Projekt Zagospodarowania Terenu >> zip
   
 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany >> zip
   
 3. Przydatne dokumenty >> zip
   
 4. Projekt stałej organizacji ruchu >> pdf
   
 5. Strona tytułowa projektu.pdf
   
 6. Spis treści projektu>> pdf
   
 7. Kosztorys ofertowy Mogielnicka-Brzozowa >> pdf
   
 8. Przedmiar Mogielnicka-Brzozowa >> pdf
   
 9. SST Brzozowa >> pdf
   
   

 Zakres robót drogowych związanych z przebudową drogi gminnej os. Centrum:

 1. Kosztorysy i przedmiary >> zip
   
 2. PZT osiedle Centrum >> zip
   
 3. SST droga osiedle Centrum >> pdf
   
 4. Projekt stałej organizacji ruchu.pdf
   
 5. Część opisowa i obliczeniowa >> zip
   
 6. Dokumenty formalno-prawne >> zip
   
 7. Rysunki >> zip
   
 8. Załączniki do zgłoszenia>> zip

 

DO KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH PRZYGOTOWANYCH NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ NR 7 I NR 8 NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zaproszeniu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)