Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

 1. SIWZ >> (pdf )
   
 2. Specyfikacja Techniczna >> (pdf)
   
 3. Dokumentacja projektowa >> (pdf)
   
 4. Formularz oferty >> (docx)
   
 5. Kosztorys >> (pdf)
   
 6. Przedmiar >> (pdf)
   
 7. Wzór umowy>> (docx)
   
 8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór >> (docx)
   
 9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >> (docx)
   
 10. Wykaz osób - wzór >> (docx)
   
 11. Wykaz robót - wzór >> (docx)
     
 12. Pytania i odpowiedzi >> (pdf)
   
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o przetargu) BIP BIP UGiM w Grójcu (Ogłoszenia wyników z postępowania o zamówieniach publicznych) BIP BIP UGiM w Grójcu (Informacja z otwarcia ofert)