Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli

 1. Siwz.pdf
   
 2. Lesznowola - kosztorys.pdf
   
 3. Lesznowola - przedmiar.pdf
   
 4. Mieczysławówka - kosztorys.pdf
   
 5. Mieczysławówka - przedmiar.pdf
   
 6. SST Lesznowola.pdf
   
 7. SST Mieczysławówka.pdf
   
 8. Oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr 7
   
 9. Załączniki nr 1-5.docx
   
 10. Umowa wzór - zał. nr 6.doc


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)