Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. 
Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół.
Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Las_Lesznowolski_Duży Dół_przedmiar.pdf
   
 3. Las_Lesznowolski_Duży Dół_kosztorys.pdf
   
 4. SST Drogi gminne tluczniowe(fundusz sołecki).pdf
   
 5. SST Drogi gminne żwirowe (fundusz sołecki).pdf
   
 6. SST Las lesznowolski - Duży Dół.pdf
   
 7. Załączniki nr 1-5.docx
   
 8. Umowa_wzór.doc
   
 9. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
   


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)