Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Grójec


  1. SIWZ.docx
  2. Załącznik do SIWZ nr 1 - formularz oferty.docx
  3. Załącznik do SIWZ nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
  4. Załącznik do SIWZ nr 3 - opis minimalnych parametrów technicznych.doc
  5. Załącznik do SIWZ nr 4 - wzór umowy.doc
  6. Załącznik do SIWZ nr 5 - oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej .docx
  7. Załącznik do SIWZ nr 6 - oświadczenie o podmiocie wspólnym.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)